Witamy na oficjalnej stronie Dzieci Wojny

Nasze cele

  • integracja środowiska małoletnich ofiar wojny 1939-1945, którzy w dniu 8 maja 1945 roku nie mieli ukończonych 18 lat;
  • udzielanie pomocy prawnej swoim członkom występującym z roszczeniami o rekompensaty za poniesione szkody oraz powstałe skutki ich następstw od rządów państw winnych II Wojny Światowej;
  • inspirowanie i utrwalanie osobistych historycznych wspomnień z okresu II Wojny Światowej;
  • otaczanie opieką członków Stowarzyszenia i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych;
  • czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość;
  • reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Stowarzyszenia;
  • umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.

Nasi przyjaciele